Öğr. Gör. Dr. FUAT YILMAZ NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Öğr. Gör. Dr. FUAT YILMAZ

T: (0282) 250 2115

M fuatyilmaz@nku.edu.tr

W fuatyilmaz.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Ziraat Fakültesi
Bölüm:Tarım Ekonomisi
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ / TARIM İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 2002-2018
Tez: Trakya´da Bağcılık Yapan Tarım İşletmelerinin Ekonomik Analizi ve Planlanması (2018)
Yüksek Lisans
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ / TARIM İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 1994-2001
Tez: Tarım İşletmelerinin Ekonomik Analizine Yönelik Bilgisayar Yazılımı Geliştirilmesi (2001)
Lisans
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 1990-1994
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Almanca:Başlangıç
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Öğr. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ / TARIM İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI
2010-
Öğr. Gör. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARIM EKONOMİSİ / TARIMSAL İŞLETMECİLİK
2004-2006
Araş. Gör. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARIM EKONOMİSİ / TARIMSAL İŞLETMECİLİK
2002-2004
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Genel Müdür EKONOMİ BİLGİSAYAR VE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. 1996-2002
Genel Müdür KUYUCUKLU LPG,TARIM VE BİLGİSAYAR HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. 1993-2002
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı / Tarım Ekonomisi
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. UNAKITAN G., AYDIN B., AZABAĞAOĞLU M. Ö., HURMA H., DEMİRKOL C., YILMAZ F., Bitkisel Üretimde Çiftçilerin Girdi Kullanım Bilinç Düzeylerinin Analizi: Trakya Bölgesi Örneği, Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, vol. 34, pp. 104-117, 2017.
Özgün Makale EBSCO Erişim Linki
2. AYDIN B., UNAKITAN G., HURMA H., AZABAĞAOĞLU M. Ö., DEMİRKOL C., YILMAZ F., Bitkisel Üretimde Çiftçilerin Girdi Kullanım Kararlarının Analizi Trakya Bölgesi Örneği, U.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 30, pp. 45-56, 2016.
Özgün Makale CAB International, FAO Agris/Caris
3. AYDIN B., EROL Ö., HURMA H., YILMAZ F., Kırklareli ve Edirne illerinde üreticilerin ürün sigortası uygulamalarına yaklaşımı, Derim, vol. 33, pp. 247-260, 2016.
Özgün Makale DOAJ, FAO AGRIS Erişim Linki
4. UNAKITAN G., HURMA H., YILMAZ F., An Analysis of Energy Use Efficiency of Canola Production in Turkey, ENERGY, vol. 35, pp. 3623-3627, 2010.
Özgün Makale SCI-Expanded
5. POMBO A., KUBAŞ A., ÖZKAN E., YILMAZ F., Irrigation Management and Socio Economic Impacts of Water Pollution in Mexicali and Thrace Region, Journal of Environmental Protection and Ecology, Journal of Environmental Protection and Ecology, vol. 7, pp. 523-531, 2006.
Özgün Makale SSCI
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. YILMAZ F., ABDİKOĞLU D. İ., Research on humanities and social sciences: Communication, social sciences, arts., Bölüm: Econometric Analysis of the Production and Price of Grapes in Turkey, Yayın Yeri: Peter Lang., Editör: Arslan, H., Icbay, M. A., & Ruggiero, C., 2016.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. İNAN İ. H., GAYTANCIOĞLU O., ERBAY E., YILMAZ F., Gelişmiş Ülkelerde Tarım Piyasalarının Organizasyonu, Yayın Yeri: İstanbul Ticaret Odası, 2003.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. ORAMAN Y., YILMAZ F., ABDİKOĞLU D. İ., Wine Branding. Why It is Important for Boutique Wine Sector Growth in Turkey?, Jubilee International Scientific Conference ”Bulgaria of Regions” (27.10.2017-28.10.2017).
Tam metin bildiri
2. YILMAZ F., HURMA H., Dynamic Programming Applications in Agribusiness Management, IV. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series (08.04.2017-09.04.2017).
Özet bildiri
3. ÖZKAN E., AYDIN B., HURMA H., YILMAZ F., Tarımsal Üretimde Üreticilerin Risk Davranışına Göre Analizi (Edirne ve Kırklareli İlleri Örneği), IV. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series (08.04.2017-09.04.2017).
Özet bildiri
4. HURMA H., YILMAZ F., DEMİRKOL C., The Cost of Water Pollution in Agricultural Production Evaluation Concept andEmpirical Model, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series (08.04.2017-09.04.2017).
Özet bildiri
5. HURMA H., YILMAZ F., Environmental and Economic Aspects of Global Food Waste; Integrates Approaches, Strategies and Solutions, 27th International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Industry (26.09.2016-28.09.2016).
Tam metin bildiri
6. YILMAZ F., HURMA H., Walnut Production and Future Prospects in Turkey in Context of Agricultural Policy, 27th International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Industry (26.09.2016-28.09.2016).
Tam metin bildiri
7. YILMAZ F., ABDİKOĞLU D. İ., Econometric Analysis of Grape Production and Grape Price in Turkey, VIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences (03.09.2015-06.09.2015).
Özet bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. YILMAZ F., ABDİKOĞLU D. İ., Dünyada ve Türkiye’de Palm Yağına Genel Bakış, YABİTED II Bitkisel Yağ Kongresi (07.05.2015-09.05.2015).
Poster
2. BAŞARAN B., YILMAZ F., Tekirdağ İli Şarköy İlçesinde Zeytin Ve Zeytinyağı, YABİTED II. Bitkisel Yağ Kongresi (07.05.2015-09.05.2015).
Poster
Ulusal Projeler
1. Kalkınma Bakanlığı Trakya Kalkınma Ajansı Çorlu Fuar Alanı ve Kongre Merkezi Fizibilite Projesi, KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLİ PROJE, Araştırmacı, 01.04.2015-10.05.2015.
2. Yeter Gelir Arazi Büyüklüğünün Belirlenmesi, Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje, Araştırmacı, 03.11.2014-06.06.2016.
3. Tekirdağ İli Şarköy İlçesinde Zeytin Üretiminin Ekonomik Analizi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 15.02.2013-30.11.2016.
4. Kırklareli ve Edirne İllerinde Bitkisel Ürün Sigortası Uygulamalarına Yönelik Çiftçilerin Yaklaşımı, Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje, Araştırmacı, 01.01.2012-01.08.2015.
5. Ergene Nehrindeki Kirliliğin Bölge Tarımına Verdiği Ekonomik Zararların İncelenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 15.09.2010-25.10.2016.